Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2019

11 februari

18 mars

15 april

13 maj

2 september

14 oktober

18 november

 

Socialnämndens ledamöter

   


Senast uppdaterad: 2019-01-07
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Irene Homman
Telefon: 070-300 61 28
E-post: irene.homman@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se