Kommunala bolag

Gagnefs Bostäder AB är ett till 100% kommunägt bolag med bostäder i Gagnefs kommun.

Dala Vatten och Avfall AB ägs av Gagnefs kommun, Leksands Vatten AB, Rättviks kommun Kommunhus AB och Vansbro kommun med en fjärdedel var. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening.

Gagnefs Teknik AB ägs av Gagnefs kommun till 100%. I bolaget redovisas kommunens verksamheter vad gäller VA- och avfall. Bolaget administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

 

 


Senast uppdaterad: 2020-04-15
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

VD Gagnefsbostäder
Petter Börjesson
E-post: petter.borjesson@gagnef.se

Kundservice
Dala Vatten och Avfall AB
Telefon: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se