LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

År 2021 är ett Lupp-år! I höst kommer att elever Åk 7-9 att få svara på enkäten 

 Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkätundersökning som tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. 

Under hösten 2018 besvarade 93% av kommunens högstadieungdomar enkäten under skoltid, den besvaras anonymt. De svarade på frågor gällande hela sin livssituation som Familj, Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid. Och nu är det dags igen! 

Här kan ni läsa en populärversion av resultaten, den som vill veta mera angående resultaten kontaktar ungdomssamordnaren.

Under hösten 2020 kommer unga årskurs 7-9 att svara på frågor ur luppenkäten som identifierats av nämnderna som viktiga frågor de vill följa upp, hösten 2021 planerar Gagnefs kommun att genomföra lupp igen.


Senast uppdaterad: 2021-02-06
Sidansvarig: Rosa Flank