Ungdomsforum - unga och politiker möts för dialog

Under många år har unga och politiker träffats för dialog, syftet med Ungdomsforum är att unga ska bidra med sin kunskap om att vara ung i Gagnef just nu! Forum hålls två gånger per år

På grund av Covid-19 ställdes Ungdomsforum in våren 2020, planen var att ungdomar tillsammans med politiker och tjänstepersoner skulle se över översiktsplanen. Hur det blir med Ungdomsforum hösten 2020 vet vi inte ännu!

                  


Senast uppdaterad: 2020-09-03
Sidansvarig: Rosa Flank