Kommunen ansvarig för returpapper

Symbolbild

Från och med den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. Det var den 22 december 2020 som regeringen beslutade om att upphäva producentansvaret för returpapper och lägga över kravet på kommunerna att de ska erbjuda ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall.

För att kunna hantera administrationen och minimera kostnaderna har Dalarnas kommuner genom samarbetet i DalaAvfall upphandlat en entreprenör som kommer sköta insamlingen åt oss. Insamlingen av returpapper innebär en ökad kostnad för inhämtning av avfall för kommunen. Denna kostnad kommer läggas på den fasta avgiften i avfallstaxan på fakturan som du får från Dala Vatten och Avfall, avfallstaxan höjs därmed med 2,8 %/år.

Vill du läsa mer om den nya förordningen så kan läsa på: Kommunerna tar över ansvaret för returpappret – Regeringen.se