Ekonomiskt stöd

 

Följande bidrag finns att söka för föreningar:

 • Verksamhetsbidrag
 • Driftbidrag
 • Investeringsbidrag
 • Personalkostnadsbidrag
 • Spontanidrottsbidrag

Målsättning med bidragsgivning till föreningar inom fritid och idrott

 • Att främja föreningslivets mångfald och utveckling.
 • Att främja folkhälsan och skapa en god boendemiljö.
 • Att skapa positiva fritidsmiljöer för kommunens barn- och ungdomar.
 • Att stödja föreningarna att de utgör en grundpelare i såväl verksamhet som drift av anläggningar.

Allmänna villkor för föreningsbidrag

 • Bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla. 

 • Bidrag kan ej sökas av privatpersoner. 

 • Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i kommunens föreningsregister och ha lämnat sina stadgar till Kultur- och fritidsnämnden. 

 • Komplett ansökning på särskild blankett skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast angivet datum för att ansökan ska behandlas. Observera respektive bidrags sista ansökningsdag. 

 • Bidrag beviljas förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet eller annat rikstäckande ungdomsförbund. Bidrag kan även ges till förening som icke uppfyller samtliga ovanstående villkor om verksamheten bedöms som angelägen. 

 • Beslut om samtliga bidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden eller genom delegation beroende på beloppets storlek. Beslut om personalkostnadsbidrag beslutas dock alltid av kultur- och fritidsnämnden. 


Senast uppdaterad: 2018-12-27
Sidansvarig: Tobias Sjögren