Driftbidrag

Bidraget är ett stöd till drift och löpande underhåll av fastighet eller anläggning som ägs eller förvaltas av förening. Bidragets storlek är baserat på aktuellt prisbasbelopp. 

Bidraget söks på blanketten “Driftbidrag” efter att föreningen haft årsmöte. Överenskommelse tecknas i samband med årligt föreningsbesök.

Förening som avser att starta ny anläggning, eller bygga ut befintlig, ska förhandskontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få anläggningen godkänd som bidragsgrundande.

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se