Personalkostnadsbidrag

Bidrag utgår till förening som har anställd personal för kansliarbete och/eller skötsel av föreningens fastighet/anläggning. Bidrag kan även beviljas för köpt tjänst när föreningen inte själva har möjlighet att anställa egen personal. 

Bidrag kan beviljas med maximalt 35% av nettokostnaden inklusive sociala avgifter, dock maximalt 7 000 kronor per månad och person för heltid (3500 kronor för 50% osv). Samma förening kan beviljas högst 10 500 kronor per månad i personalkostnadsbidrag.

Föreningen kontaktar Fritidsförvaltningen inför nyanställning eller tjänsteköp. Om en förening köper tjänster från en annan bidragsberättigad förening, kan bara en av dem få personalkostnadsbidrag för samma person. Bidrag söks på blankett “Ansökan personalkostnadsbidrag”.

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden.

Bidraget betalas ut löpande när kopior på lönespecifikation eller faktura på tjänsteköp skickats till kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se