Spontanidrottsbidrag

Söks av intresseförening för verksamhet utanför ordinarie föreningsverksamhet. Bidraget omfattar anläggningar och aktiviteter som främjar spontanidrott och möjlighet till spontan fysiskt aktivitet. Den som har eller planerar anläggningar och aktiviteter som vänder sig till allmänheten med syfte att främja spontanidrott kontaktar respektive intresseförening som ansöker om bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.  

Bidraget söks på blankett “spontanidrott”.

Beviljat bidrag betalas ut till respektive intresseförening.

Aktivitet eller åtgärd som bidraget avser får inte påbörjas innan beslut fattats. 

Utbetalning sker sedan efterfrågade underlag inkommit och endast under det kalenderår bidraget avser.

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se