Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag söks av fritids- och idrottsförening med aktiva medlemmar under 20 år. 

Bidraget har fyra delar

  • LOK-stöd – beräknat per deltagartillfälle för barn och unga i åldern 7 – 25 år
  • Lokalbidrag för hyrd lokal – betalas ut med maximalt 75 % av hyresbeloppet mot uppvisande av faktura från föregående verksamhetsår. Gäller endast lokaler som ej ägs av Gagnefs kommun
  • Utbildningsbidrag för ledarutbildning som krävs för att möjliggöra att bedriva barn- och ungdomsverksamhet – betalas ut med maximalt 75 % av det sammanlagda beloppet efter genomförd utbildning mot uppvisande av faktura. Maximalt 20 000 kr per förening och år. Två ansökningstillfällen.
  • Idrottsläger som arrangeras av den egna föreningen — betalas ut med maximalt 75 % av nettoförlusten

Sista ansökningsdag

Ansökan om verksamhetsbidrag ska vara Gagnefs kommun tillhanda senast 31 mars innevarande år.
Ansökan om utbildningsbidrag kan lämnas in två gånger varje år: 31 mars och 30 september innevarande år.

Ansökan

Du söker via denna e-tjänst och bifogar i e-tjänsten de bilagor som efterfrågas. Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Eventuella kompletteringar gör du på befintligt ärende i  denna e-tjänst.

Bidragsbeloppen beräknas utifrån bland annat föreningens utgifter från föregående år. Efter beräkning av samtliga ansökningar, får föreningarna ett besked om beviljat bidrag.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för innevarande år bifogas ansökan. P.g.a pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

Dokument som ska bifogas i denna ansökan:

  • Uppföljning av föregående års verksamhetsplan
  • Verksamhetsplan innevarande år
  • Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår
  • Fakturor för ledarutbildning
  • Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år

Pga pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

I de fall där kompletterande uppgifter saknas ska dessa skickas in omgående efter begäran, i och med att alla ansökningar behandlas samtidigt.

Ansök om verksamhetsbidragAnsökan sker i första hand via vår e-tjänst.Ansökan om verksamhetsbidrag inom fritidsområdet

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

Du kan också ladda hem ansökningsblankett här på sidan och skicka via post eller e-post till:

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 

E-post: registrator@gagnef.se

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se

Länkar