En snabb slant

Har du en idé som du vill förverkliga kan du söka bidraget “En snabb slant“, ett bidrag som ska uppmuntra till skaparvilja och engagemang hos ungdomar. Bidraget är upp till 5000 kr.

Det kan vara föreläsning, konsert, läger, LAN, disco, kurser, festival det är bara din fantasi som sätter gränser.

Det här gäller för att söka bidraget

 • Du ska vara 12–25 år och bosatt i Gagnefs kommun.
 • Projektet ska genomföras i Gagnefs kommun och vara till nytta/ glädje för fler än de som söker bidraget.
 • Drogfritt, fri från politisk eller religiös propaganda och följa svensk lag.
 • Projektet ska drivas på din fritid.
 • Är du under 18 år måste du ha godkännande av målsman för att bidraget ska betalas ut.

Begränsningar

En snabb slant beviljar inte bidrag till:

 • En förening, organisation eller företag
 • Inköp av utrustning tex kamera, ljudanläggning, instrument och liknande utrustning
 • Mat och fika under arrangemanget
 • Skolprojekt
 • Resor utanför Dalarna
 • Traditionellt återkommande arrangemang eller befintlig verksamhet

Så här går det till

När du skickat in din ansökan bjuds du inom två veckor in till ett möte med en representant från kommunen där du får presentera din idé med en tidsplan och en budget (vad du ska använda pengarna till). Du ska även berätta när projektet ska starta och när det planeras vara klart.

Senast en månad efter att ansökan kommit in får du ett beslut om du får bidraget eller om du får avslag. Om du får ansökan beviljad ska projektet vara igång på avtalad tid, om det av någon anledning blir försenat ska du prata med den personen på kommunen som du träffade när du presenterade din idé.

Senast en månad efter att projektet genomförts ska du göra en utvärdering vilken du ska skickas in, alternativt träffa en representant från kommunen och redovisa.

Kontakt

 Fritidskonsulent

Christoffer Runnholm
christoffer.runnholm@gagnef.se
0241-151 51

Kontakt

Enhetschef
Jenny Nordin
Telefon: 0241-15147
E-post: jenny.nordin@gagnef.se