Föreningsliv

En meningsfull fritid är viktig för människors välbefinnande och hälsa. Vi vill se ett Gagnef där stabila föreningar kan erbjuda ett omväxlande fritidsutbud för alla åldrar. Ideella grupperingar och föreningslivets organiserade krafter ska stimuleras på ett sådant sätt att de utgör grundpelare i såväl verksamhet som i drift av anläggningar.

Åtgärder med anledning av nya skärpta lokala allmänna råd för Dalarna från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta lokala allmänna råd i Dalarna. Följande gäller under perioden 12 november 2020 - 13 december 2020, med möjlig förlängning.

 • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Med anledning av detta, har följande anpassningar införts under perioden 2020-11-12 till 2020-12-13, med eventuell förlängning:

Sporthallar och ishall

Sporthallen i Mockfjärd samt gymnastiksalarna i Kyrkskolan, Björboskolan, Syrholns skola, Djuråsskolan, Djurmoskolan samt Bäsna skola och Björbo ishall

 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan fortsatt bedriva träningar för barn födda 2005 och senare, men i anpassad form.
 • Vi uppmanar ovanstående barn och unga att byta om och duscha hemma.
 • Föräldrar och andra besökare har inte tillträde till anläggningen. Hämtning och lämning sker utomhus.
 • Sporthallarna och deras verksamhet stängs för allmänheten förutom ovanstående undantag. Det innebär att man inte kan boka hallarna för till exempel barnkalas eller privata träningar.
 • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar eller vuxna födda före 2005 avbokas.
 • Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och lokala råd! Vid frågor kontaktas respektive specialidrottsförbund.
 • Undantag från regeln om begränsningar efter födelseår görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.
 • Skolans Idrottslektioner kommer att fortsatt genomföras i lokalerna.
 • Vi hänvisar allmänheten till att nyttja de utomhusanläggningar som finns i kommunen, som löpspår, utegym och multisportarenor, för enskild träning.
 • Allmänhetens åkning i Björbo ishall ställs in tills vidare.

Senast uppdaterad: 2020-11-27
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontaktuppgifter

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-151 47
E-post: tobias.sjogren@gagnef.se