Bokning lokaler och IP-skogen

Via sidan kan du själv boka följande lokaler: Mockfjärds sporthall samt Gymnastiksalar i Djurmo, Djurås, Kyrkskolan, Syrholn och Björbo. 

Ni hittar bokningssidan och mer information här: Interbook go 

IP-skogen den mobila utrustningen.

Följande utrustning finns att hyra:

  • Toalettvagn
  • Sekretariatsvagn 
  • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
  • Högtalaranläggning, liten
  • Hjärtstartare, lånas kostnadsfritt av föreningar.
  • Hörslinga

Utrustningen bokar du tills vidare via Kultur- och Fritidsförvaltningen: bokning@gagnef.se,  0241-151 47, 0241-151 00 (växeln). Måndag 08:00-17:30, tisdag - torsdag 08:00-16:00, fredag 08:00-14:30.

Bestämmelser vid hyra av IP-skogen

Vid hyra av IP-skogen betalas hyra enligt av kommunstyrelsen fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Förening som skall hyra till föreningstaxa måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Den som hyr ansvarar för:

  • Hämtning/återlämning av material efter överenskommelse med fritidsförvaltningen.
  • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets Kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
  • Städning och rengöring av förhyrt material.
  • Rapportering om skadat eller försvunnet material lämnas senast vid återlämnandet.
  • Nycklar hämtas och återlämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen i kommunhuset.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

  • Sop- och latrintunne-tömning ej är utförd.
  • Städning och rengöring ej är tillfredsställande.
  • Material är skadat genom oaktsamhet.
  • Material är försvunnet.

Regler fördelning av halltider:

Här finns reglerna för fördelning av halltider, antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.


Senast uppdaterad: 2020-06-05
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontaktuppgifter

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-151 47
E-post: tobias.sjogren@gagnef.se