Kultur i skolan

Varje elev i Gagnefs kommun – från fyra år i förskolan till årskurs 9 får ta del av minst ett kulturevenemang per läsår, ofta två. Det kan vara en teaterföreställning, konsert, dansföreställning, filmvisning mm. Skolan och kulturenheten samarbetar kring detta i en barnkulturgrupp som består av lärare och personal från kulturenheten.