Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag till kultur som söks av skolans huvudman varje år. Det gäller från förskoleklass till åk 9. För läsåret 2018/2019 beviljades Gagnefs kommun 330 000 kronor som används till kulturellt/kreativt skapande för kommunens elever. Barnen får bla göra egen film, pröva nycirkus och besöka Dalarnas museum mm. Yrkesutövande konstnärer inom olika konstområden besöker eleverna på plats och arbetar med dem. 

 

En Skapande skola-grupp med lärare och personal från kulturenheten arbetar tillsammans med ansökan och förverkligandet av projekten.


Senast uppdaterad: 2019-05-02
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se