Kulturbidrag

Ekonomiskt stöd för kulturarrangemang och kulturprojekt till föreningar i Gagnefs kommun.

Följande bidrag finns att söka för föreningar:

Följande bidrag kan sökas av barn och unga: 

Syfte

  • Bidra till ett utbud inom kultur och fritid som präglas av mångfald, hög kvalitet, nyskapande och utveckling
  • Bidra till ett utbud för alla som bor, verkar i eller besöker Gagnefs kommun oavsett ålder, kön, social eller kulturell tillhörighet
  • Bidra till folkhälsan, ökad bildning, fördjupning och demokratisk delaktighet
  • Ge möjligheter för föreningslivet att bevara, underhålla och utveckla byggnader och anläggningar, såväl kulturhistoriskt värdefulla byggnader som idrottsanläggningar och andra föreningsägda fastigheter

Villkor

  • Bidrag kan ges till ideell förening som bedriver allmännyttig, ideell verksamhet, arbetar efter demokratiska principer och är öppen för alla bidrag. Kan ej sökas av enskild privatperson.
  • Föreningen ska ha sitt säte i Gagnefs kommun, vara registrerad i kommunens föreningsregister samt ha lämnat sina stadgar till Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Komplett ansökan via e-tjänst eller på särskild blankett ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen till handa senast angivet datum för att ansökan ska behandlas. Observera respektive bidrags sista ansökningsdag.
  • Vid marknadsföring av arrangemang som beviljats bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen "Med stöd från Gagnefs kommun". Du kan ladda hem logotyper i olika format nedan.
  • Beslut om samtliga bidrag fattas av Kultur- och fritidsnämnden eller genom delegation beroende på beloppens storlek. Beslut om personalkostnadsbidrag fattas dock alltid av Kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan

Ansök om arrangörsbidrag

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst.

Ansökan om arrangörsbidrag inom kulturområdet

 

Ansök om projektbidrag

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst.

Ansökan om projektbidrag inom kulturområdet

För att ansöka via våra e-tjänster behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

 

Ansökan skickas via post eller e-post till:

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

E-post registrator@gagnef.se.

Bifoga alltid eventuella bilagor i samma brev eller e-postmeddelande som ansökan. Blanketter och regler för ansökan hittar du under Dokument (till höger eller nedan beroende på skärmstorlek).

Pga pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 2021-09-30.

Logotyp

När du marknadsför arrangemang som finansieras med beviljat bidrag ska Gagnefs kommuns logotyp alltid finnas med och/eller formuleringen "Med stöd från Gagnefs kommun".

För tryck

För webb


Senast uppdaterad: 2021-10-19
Sidansvarig: Eva Nordström