Arrangörsbidrag

Målgrupp och syfte

  • Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden
  • Föreningen söker för en serie arrangemang eller enstaka fristående arrangemang, exempelvis utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar och kulturaftnar. Arrangemangen är offentliga och riktar sig till en publik.
  • Bidrag söks för arrangemang under ett kalenderår för kostnader såsom arvoden, marknadsföring och lokalhyra.

Ansökan

Sista ansökningsdatum 31 mars innevarande år.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

Du kan också ladda hem ansökningsblanketten från den här sidan och skicka in den via post eller e-post till:

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

E-post registrator@gagnef.se.

Bifoga alltid eventuella bilagor i samma brev eller e-postmeddelande som ansökan. Blanketter och regler för ansökan hittar du under Dokument . Pga pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

  • Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll för innevarande år bifogas ansökan.
  • Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in.

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Länkar