Arrangörsbidrag

Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden för en serie arrangemang eller enstaka fristående arrangemang, exempelvis utställningar, filmvisningar, konserter, föreställningar, föredrag, seminarier, uppläsningar och kulturaftnar. Arrangemangen är offentliga och riktar sig till en publik.

Bidrag söks för arrangemang under ett kalenderår för kostnader såsom arvoden, marknadsföring och lokalhyra.

Gagnefs kommuns logotyp skall finnas med vid all marknadsföring av arrangemangen.

Ett ansökningstillfälle per år. Ansökan ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31/3 för innevarande år.

Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll för innevarande år bifogas ansökan.

Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in.

Blankett att ladda ned


Senast uppdaterad: 2019-01-10
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se