Personalkostnadsbidrag

Söks av kultur, fritids- eller idrottsförening med anställd personal för kansliarbete och/eller skötsel av föreningens fastighet/anläggning. Bidrag kan även beviljas för köpt tjänst när föreningen inte själva har möjlighet att anställa egen personal. Bidrag beviljas med maximalt 35% av nettokostnaden inklusive sociala avgifter, dock maximalt 7000 kr per månad och person för heltid (3500 kr för 50% osv). Samma förening kan beviljas högst 10500kr per månad i personalkostnadsbidrag (dvs motsvarande en tjänst om 100% och en om 50 %). Beviljat bidrag betalas ut löpande när kopior på lönespecifikation skickats till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.

Blankett att ladda ned


Senast uppdaterad: 2019-01-14
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se