Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter. Blanketterna är ifyllbara, men i vissa datorer måste du spara dem för att fälten ska blåmarkeras och bli ifyllbara. Bifoga blanketten och bilagor i ett mejl och sänd till registrator@gagnef.se. Det går naturligtvis bra att skriva ut blanketterna på papper också, och skicka med post till: Gagnefs kommun, Registrator, 785 80 Gagnef.

Bilägg allt i ett och samma brev/e-postmeddelande. En ansökan betraktas inte som komplett om inte alla begärda handlingar kommit in i tid och behandlas därför inte.

 

Ansökan om arrangörsbidrag

Redovisning av arrangörsbidrag med anledning av covid19

Ansökan om projektbidrag

Redovisning av projektbidrag

Ansökan om driftsbidrag till byggnad med kulturhistoriskt värde

Ansökan om investeringsbidrag till byggnad med kulturhistoriskt värde 

Ansökan om personalkostnadsbidrag

Ansökan om bidrag ut Göte Heds fond

Redovisning av bidrag ur Göte Heds fond

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-09-03
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se