Tips på stöd att söka

PengaAkuten
Ett stöd från Region Dalarna som hjälper unga mellan 15-25 år att förverkliga idéer och projekt.

Kulturstipendium för unga
Fyra kulturstipendier på 10 000 kronor vardera delas ut varje år av Landstinget Dalarna. För ungdomar i åldrarna 16-25 år.

Kulturbussen
Landstinget Dalarna och Dalatrafik ger barn och ungdomar i förskolor och grundskolor möjlighet att ta del av länets rika kulturutbud.

Skapande skola
Statligt bidrag till kultur i skolan.

Filmstöd
Genom Film i Dalarna har du som filmare möjlighet att söka olika typ av stöd. Stöttar även unga filmare som ännu inte är etablerade i branschen och coachar unga filmare.

Arvsfonden
Projektstöd och lokalstöd för kulturverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Projektstöd
Bidrag från Landstinget Dalarna som kan sökas två gånger per år av kulturföreningar, studieförbund och ideella idéburna organisationer.

Kulturbryggan
Bidrag till nyskapande kulturprojekt.

Kulturrådet
Fördelar många olika bidrag inom kulturområdet, bla ett bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper. Se Bidrag till arrangörer

Konstnärsnämnden
Stödjer professionella konstnärers arbete.

Nordisk kulturfond
Stödjer kulturprojekt över nordiska gränser.

Kulturkontakt Nord
Kultur- och konstprogrammet beviljar bidrag till projekt från alla kultur- och konstfält.


Senast uppdaterad: 2019-05-02
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se