Personalkostnadsbidrag

Målgrupp och syfte

  • Söks av kultur, fritids- eller idrottsförening med anställd personal för kansliarbete och/eller skötsel av föreningens fastighet/anläggning.
  • Bidrag kan även beviljas för köpt tjänst när föreningen inte själva har möjlighet att anställa egen personal.
  • Bidrag beviljas med maximalt 35% av nettokostnaden inklusive sociala avgifter, dock maximalt 7000 kr per månad och person för heltid (3500 kr för 50% osv).
  • Samma förening kan beviljas högst 10500kr per månad i personalkostnadsbidrag (dvs motsvarande en tjänst om 100% och en om 50 %).

Ansökan

  • Beviljat bidrag betalas ut löpande när kopior på lönespecifikation skickats till Kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som personalkostnaden avser.

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se