Projektbidrag

Målgrupp och syfte

 • Söks av kulturförening som är religiöst och politiskt obunden
 • Söks för ett nytt och tidsbegränsat kulturprojekt inom någon konstform, exempelvis drama, musik eller konst.
 • Projektet ska syfta till att bli ett publikt arrangemang eller att i annan form komma kommuninvånarna till del. Projektbidraget söker man för att utveckla något, inte för återkommande arrangemang.
 • Bidraget används till kostnader i samband med projektet, t ex arvoden, marknadsföring och lokalhyra. Projektbidrag ges i första hand till projekt som uppfyller minst ett av nedanstående kriterier:
  • är nyskapande inom sin genre
  • syftar till att nå nya publikgrupper
  • arbetar gränsöverskridande
  • håller en professionell nivå eller är ett amatörprojekt med hög kvalitet
 • Bidrag till produktion av media såsom böcker och skivor beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav och endast om det föreligger ett starkt lokalt och kulturellt intresse.

Ansökan

Två ansökningstillfällen per år.

 • För perioden 1 maj-31 oktober samt helår: ansök senast 31 mars
 • För perioden 1 november-30 april nästkommande år: ansök senast 30 september

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information. 

Du kan också ladda hem ansökningsblanketten från den här sidan och skicka in den via post eller e-post till:

Ansökan skickas via post eller e-post till:

Gagnefs kommun
785 80 Gagnef

E-post registrator@gagnef.se.

Bifoga alltid eventuella bilagor i samma brev eller e-postmeddelande som ansökan. Blanketter och regler för ansökan hittar du under Dokument (till höger eller nedan beroende på skärmstorlek). Pga pandemin kräver ansökan 2021 inga årsmöteshandlingar i bilaga vid ansökningstillfället utan de föreningar som inte har dem ännu kan komplettera senast 30 september 2021.

 • Förvaltningsberättelse för föregående år samt årsmötesprotokoll och verksamhetsplan för innevarande år bifogas ansökan.
 • Redovisning sker nästkommande år i samband med ny ansökan. Görs ingen ny ansökan sänds endast förvaltningsberättelse och årsmötesprotokoll in.

Redovisning

Redovisning av beviljat bidrag är obligatorisk och ska göras senast två månader efter avslutat projekt.

Du kan också ladda hem redovisningsblankett från den här sidan och skicka in den via post eller e-post till:

Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se