Gagnefs kommun stöttar näringslivet med särskilda åtgärder

För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset inför Gagnefs kommun en rad åtgärder.

Fakturor från kommunen

Företag som önskar anstånd med att betala kommunala avgifter/fakturor/avier ska behandlas lösningsorienterat. Det gäller fakturor från Gagnefs kommun och Gagnefsbostäder AB. Det innebär att vi lämnar anstånd på betalningar som längst till och med 2020-09-30. Tidsfristen kan förlängas senare i det fall omständigheterna kräver det. Kontakt: faktura@gagnef.se

Hyror

Företag som hyr lokaler av Gagnefs kommun eller Gagnefsbostäder AB kommer att behandlas lösningsorienterat om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar privata fastighetsägare att försöka göra detsamma. Kontakt: faktura@gagnef.se

Fakturor till kommun

Leverantörer till Gagnefs kommun eller Gagnefsbostäder AB som önskar utbetalning innan fakturans förfallodatum ombeds kontakta kommunen för snabb hantering. Kontakt: faktura@gagnef.se

Företagsakuten

För att kunna bistå de lokala företagarna som nu behöver ta till sig av regeringens beslut och åtgärder till följd av corona-krisen går Företagarna i Leksand, Rättvik och Gagnef samman och upprättar en företagsakut. En funktion dit lokala företag kan vända sig för att prata, fråga, få vägledning vart de kan vända sig för om möjligt kunna ekonomiskt stöd mm. Bakom satsningen på en ”Företagsakut” står Leksands Sparbank tillsammans med näringslivsavdelningarna i Leksand, Gagnef och Rättviks kommuner. Kontakt: Lars Liljegren, foretagsakuten.lrg@foretagarna.se, tel: 070-274 85 11

Upphandlingar

Aktuella och planerade upphandlingar finns publicerade på: https://www.gagnef.se/naeringsliv/upphandling/

Information till företag om livsmedelskontroll i den rådande situationen med coronavirus

Den rådande coronapandemin påverkar alla delar av samhället. Här är några punkter som är bra att känna till för dig som har ett företag i livsmedelsbranschen och därför får någon form av kontroll.

  • De inspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.
  • Om du på grund av rådande läge har svårt att betala din kontrollavgift gäller samma princip som för övriga fakturor från kommunen. Kontakta faktura@gagnef.se för att ansöka om anstånd som längst till och med 2020-09-30
  • Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att kontrolleras i dagsläget.
  • Bufféserveringar, lösgodisförsäljning och liknande behöver inte upphöra och kommer inte att kontrolleras särskilt med anledning av corona (covid-19). Vanliga hygien- och städrutiner räcker, utifrån vad vi vet idag, även under rådande läge med corona (covid-19). Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Kunskapsläget för coronaviruset förbättras hela tiden. För uppdaterade råd, kan företag alltid besöka Livsmedelsverkets fråga-svar om corona för företag.

Övriga frågor

Kontakta kommunens näringslivsutvecklare om du har frågor! Kontakt: Tomas Kristoffersson, tomas.kristoffersson@gagnef.se

 


Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson