Tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten behöver du ansöka om tillstånd.

Ska du sälja folköl, tobak eller e-cigaretter behöver du göra en anmälan till kommunen innan du startar försäljningen. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelverket.

Kommunsamarbete

Sedan 1 januari 2014 samverkar sju Dalakommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. De sju kommunerna är Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun.

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun.

Folköl

Villkor för försäljning i detaljhandel eller servering av folköl till allmänheten.

För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedels­anläggning och stadigvarande sälja matvaror eller servera lagad mat.

I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås. Du ska också ha en noggrann egentillsyn över försäljningen, så att din verksamhet följer reglerna.

Om verksamheten byter ägare ska en ny anmälan lämnas in i god tid innan.

Tobak samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Villkor för tillstånd. Anmälan till ATL-kontoret krävs för att få sälja tobak och e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vid försäljning gäller följande:

  • Du får bara sälja till personer över 18 år.
  • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns. 

Anmälan till alkoholhandläggarkontoret ska ske innan försäljning får påbörjas. Gäller även vid ägarbyte. När du anmäler försäljning av folköl och tobaksvaror ska du bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram som beskriver din tillsyn.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek. Se länk i högerspalten. 

ATL-kontoret kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om allvarliga avvikelser uppmärksammas vid kontrollen rapporteras det till Läkemedelsverket. De vidtar i så fall åtgärder för att försäljningsstället ska korrigera bristerna.

 


Senast uppdaterad: 2018-09-12
Sidansvarig: Sofia Nyberg