Landsbygdsutveckling

Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktiga ingredienser för landsbygdens utveckling. En positiv utveckling för företagen på landsbygden, för det sociala klimatet och den sociala ekonomin stärker förutsättningarna för att våra bygder ska ha livskraft och försörjningsförmåga.

Läs mer om möjligheter till landsbygdsstöd 

Olika stöd till service, Tillväxtverkets webbsida 

Stöd för landsbygdsutveckling

Ytterligare finansieringsmöjligheter för projektidéer finns hos Leader som är en fristående finansieringsform som bygger på leaderområdets lokala utvecklingsstrategi.

 Du testar din projektidé genom en intresseanmälan på hemsidan www.duodalalvarna.com för att se om just din projektidé kan finansieras.

Möjligheter till ytterligare stöd finns även hos www.arvsfonden.se 

Kontakt

Ledningsenheten
Kommunikation
Telefon: 0241-15100 (vxl)
E-post: kommunikation@gagnef.se