Medverka som presentkortsföretag i kommunens julgåva

Har du någon tjänst eller produkt som kan vara passande som julgåva till kommunens medarbetare? Då kan du medverka som ett av företagen i kommunens presentkort som delas ut till cirka 1 400 medarbetare.

Värdet på presentkortet är 250 kronor och kan användas som helbetalning, eller som delbetalning om produkten eller tjänsten överskrider värdet. Det innebär att värdet inte kan delas mellan olika företag.

Giltighetstiden för presentkortet är 1 februari 2024 – 30 juni 2024 och gäller inte alkohol, tobak, spel eller lotter.

När utbudet av presentkortsföretag finns på plats, kommer våra medarbetare att få välja vilket av kommunens företag de vill använda för sin julgåva.

Respektive företag kommer sedan att få en lista med presentkortnummer och ett faktureringsunderlag på det totala beloppet för samtliga presentkort.

Det totala beloppet av de presentkort som ska nyttjas i respektive företag, faktureras av företaget till kommunen senast 29 februari 2024.  

Vid nyttjande av presentkortet kontrollerar företaget den utsända listan och noterar vilket presentkortnummer som avses.