Näringslivet i Gagnef

Gagnefs kommun har ett starkt näringsliv som domineras av små och medelstora företag.

De privata arbetsgivarna i kommunen med flest antal anställda år 2021 är:

Kontakt

Ledningsenheten
Kommunikation
Telefon: 0241-15100 (vxl)
E-post: kommunikation@gagnef.se