Näringslivslänkar

I följande länkar kan du hitta information kring förtagande och näringsliv. Hittar du inte det du söker ta kontakt med näringslivsutvecklare Tomas Kristoffersson, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt.

Almi Företagspartner Dalarna

Almi främjar utvecklingen av mindre företag. Hit kan du vända dig med en företagsidé och få stöd och hjälp. Almi erbjuder flera olika slags finansieringsformer.

Almi Företagspartner Dalarna

Bolagsverket

Registrerar företag och föreningar, företagsinteckningar. Handhar register och statistik om företag och föreningar.

Bolagsverket

Business Sweden / (Exportrådet)

En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt.

Business Sweden

Coompanion Dalarna

Här kan du få hjälp från idé till framgångsrikt företag – med information, rådgivning och utbildning utifrån behov. Experter på ekonomisk förening och kooperativt företagande.

Coompanion Dalarna

Dalälvarnas Utvecklings område (Leader)

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Dalälvarnas Utvecklings område (Leader)

Enterprise Europe Network

EEN erbjuder konstandsfritt stöd och service till små och medelstora företag. EEN erbjuder: Information och råd om EU-regler och finansiering. Förmedling av internationella affärspartners. Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten.

Enterprise Europe Network

Falun Borlänge Regionen

Falun Borlänge- regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun.

Falun Borlänge Regionen

Företagarna Dalarna

Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation.

Företagarna Dalarna

Grenesetjänsten – Företag i Norge

Att etablera företag eller exportera varor till Norge innebär att man måste anpassa sig efter de regler och förordningar som gäller i landet. Här får du mer information om detta.

Grenesetjänsten – Företag i Norge

Industrifonden

Tillväxtkapital, kompetens och nätverk. 

Industrifonden

Invest Sweden

Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige.

Invest Sweden

Mellansvenska Handelskammaren

Hjälper företag på den internationella marknaden.

Mellansvenska Handelskammaren

Näringsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens näringslivspolitik.

Näringsdepartementet

Patent- och registreringsverket

Registrerar företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

Patent- och registreringsverket

Region Dalarna

Samverkar med andra aktörer i Dalarna för att främja näringslivets utveckling och tillväxt.

Näringslivsutveckling

Skatteverket 

Myndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar.

Skatteverket

Svensk Handel

Arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Erbjuder förhandlingshjälp, information, medlemsservice, rådgivning och kunskap om branschen.

Svensk Handel

Svenskt Näringsliv, Dalarna

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

Svenskt Näringsliv, Dalarna 

Svenska Uppfinnareföreningen 

Främjar uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället.En allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor.

Svenska Uppfinnareföreningen

Dalarna Science Park

Initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt. Underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknad som syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling. Företagsinkubator – finansiering, support och coachning.

Dalarna Science Park

Tillväxtverket 

Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Tillväxtverket

Ung företagsamhet

Bedriver undervisning i gymnasieskolan där elever får prova på att driva företag.

Ung företagsamhet

Verksamt.se

Företagarsajt för dig som är eller vill bli företagare. En webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat praktisk och nyttig information och service.

Verksamt.se

Export Arena Dalarna

Exportarena Dalarna – Vi hjälper dig ta ut riktningen mot nya marknader

Kontakt

Ledningsenheten
Kommunikation
Telefon: 0241-15100 (vxl)
E-post: kommunikation@gagnef.se