Aktuell information om Coronaviruset

Information om coronaviruset - uppdaterad 24/6

Gagnefs kommun bevakar händelseutvecklingen löpande och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. På denna sida hittar du övergripande myndighetsinformation samt mer specifik information kring kommunens arbete och verksamheter. Observera att nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte om det inte anges.

Vaccinera dig, det är det viktigaste du kan göra i sommar!

Smittläget i landet är stabilt och sjunkande vilket även gäller Dalarna men tyvärr har Delta-varianten fått ett visst fäste i några regioner. Rekommendationerna är att fortsätta hålla på de restriktioner som finns samt att vaccinera sig.

Vaccinera dig på rätt tid och plats

Det är viktigt att ta dos 2 efter rekommenderad tid (7 veckor) vilket innebär att man ska planera semester och resor så att man är på plats när det är dags att ta dos 2. På 1177 Vårdguiden hittar du faktagranskad och säker information om vaccination mot covid19.

 

Minska smittspridningen i din vardag

Du ska:

 • Begränsa nya nära kontakter och endast umgås i en mindre krets
 • Stanna hemma vid symtom på covid-19
 • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 • Resa på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Alla personer i Dalarna som har uppvisat symtom i minst 24 timmar uppmanas att boka tid för provtagning. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer.

Information på andra språk/other languages

Här finns länk till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. Läs mer här/Read more here

Nya nationella råd från och med 14/12

De nationella råden betonar det personliga ansvaret, att man SKA följa råd och rekommendationer. De nationella råden handlar om att minska spridningen av covid-19 där antalet kontakter mellan människor begränsas. Kommunens verksamheter bedöms i nuläget inte påverkas i någon större utsträckning av de nationella råden.

Du kan läsa mer om de nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information till kommunens företag/företagare

För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset inför Gagnefs kommun en rad åtgärder. Läs mer här.

Information till kommunens hyresgäster

Gagnefs kommun som hyresvärd följer våra nationella myndigheters beslut och information för att minska spridningen av Coronavirus Covid-19. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. De är inte på jobbet om de är sjuka. Läs mer här vad som gäller för dig som hyresgäst.

Information till trossamfund

Här finns Corona-information till trossamfund på olika språk.

Aktuell information om kommunens verksamheter

 • Anpassning av smittskyddsåtgärder (210601)
  För Gagnefs kommuns del innebär anpassningar av smittskyddsåtgärderna bl a förändringar för bokning av kommunala lokaler för idrott och kultur inomhus. Läs mer om dessa förändringar på Kultur- och fritids webbsida.

 • Nya öppettider för fritidsgårdarna (210326)
  DrömKåken i Djurås har öppet fredagar kl 19-23 och Går´n i Mockfjärd har öppet tisdagar kl 17-21. Mer om fritidsgårdarna hittar du här.
 • Från och med måndag 25/1 återgår skolan till resor mellan olika skolor (210122)
  Elever i åk 6 vid Djurmoskolan och Kyrkskolan återgår till undervisning i hemkunskap och språkval på Djuråsskolan. Detsamma gäller för elever vid Syrholnsskola som har undervisning i hemkunskap och språkval på Mockfjärdsskolan. Slöjdundervisningen för elever vid Djurmoskolan kommer att återupptas på Kyrkskolan. Elever i åk 3 Bäsna skola kommer också få sin undervisning i idrott, slöjd och musik på Djuråsskolan. Planering har skett så undervisningen och förflyttningarna inom skolans område sker på ett säkert sätt.
 • Inga resor mellan skolorna under perioden 11 - 22 januari (210108)
  Med hänsyn tagen till det allmänna smittläget i länet så har kommunen beslutat att elever inte skall resa mellan olika skolor. Det innebär att elever från Syrholn, Bäsna, Djurmo och Kyrkbyn inte kommer att få undervisning vid Mockfjärdsskolan och Djuråsskolan, utan undervisning kommer att ges på den egna skolan. Detta gäller under en tidsperiod av två veckor, från 11 januari till den 22 januari, och berör språk och praktiska ämnen. Mer information ges av respektive skola.
 • Konstaterad Coronasmitta på Björbos särskilda boende (201217)
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta inom äldreomsorgen på det särskilda boendet i Björbo. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-12-16 bekräftades prov vara positiva. Omsorgstagare, personal, anhöriga och övriga berörda hanteras i enlighet med våra och myndigheternas smittskyddsrutiner och smittspårning är genomförd.
 • Barn ska stanna hemma om anhörig har bekräftad Covid (201203)
  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att barn och elever i förskola och grundskola skall stanna hemma om någon i familjen har bekräftad Covid 19, gäller följande riktlinjer i Gagnefs kommun. - Skolan kommer att tillse att de elever som är i karantän på grund av smittspridning i familjen ges arbetsuppgifter som kan utföras i hemmet.
  - Blir det en långvarig frånvaro kommer det i samråd med vårdnadshavare göras en särskild prövning över hur undervisningen skall organiseras.
  - Någon regelrätt distansundervisning kommer inte beroende på nuvarande personalsituation.
  Om det finns frågor, kontakta rektor eller biträdande rektor för din förskola eller skola
 • Tillfälliga förändringar inom kultur och fritid (201117)
  Med anledning av det allvarliga smittspridningsläget och skärpta allmänna råd görs en del förändringar inom kultur- och fritidsförvaltningens områden. Du kan ta del av dessa förändringar i sin helhet på webbsidorna för kultur och fritid.
 • Konstaterad Coronasmitta på Älvuddens särskilda boende (201104)
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta inom äldreomsorgen på Älvuddens särskilda boende i Djurås. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-11-04 bekräftades prov vara positivt. Omsorgstagare, personal och lokaler har hanterats i enlighet med våra smittskyddsrutiner. Krisledningsstaben har med anledning av detta beslutat om besöksförbud på det aktuella boendet från och med torsdag 5/11.
 • Smittläget i mitten av juli (200714)
  I dag torsdag 14 juli är det stabilt i våra verksamheter/boenden med inga konstaterat smittade. Detta läge kan ändras från en dag till en annan då det fortfarande är en allmän smittspridning i landet. Trots det relativa lugnet i våra verksamheter för dagen håller vi en hög beredskap och är beredda på smittan kan ta fart igen. Inte minst med tanke på att det just nu är många besökare i länet är det mycket viktigt att vi fortsätter att hålla i och hålla ut i de rekommendationer som finns.
 • Besök på äldreboenden utomhus (200602)
  Vi går nu mot varmare tider. Inom vård och omsorg har vi därför skapat möjligheter för besök på våra särskilda boenden utomhus. En förutsättning för att detta ska fungera är att besökare är friska och att social distansering hålls även utomhus.
 • Konstaterad Coronasmitta på Solgårdens demensboende (200511)
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta på Solgårdens demensboende i Gagnefs kyrkby. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-05-07 bekräftades provet vara positivt. Omsorgstagare, personal och lokaler har hanterats i enlighet med våra smittskyddsrutiner.
 • Lunchlådor till gymnasieelever (200507)
  Med början den 4/5 kan gymnasieelever skrivna i kommunen beställa lunchlådor som hämtas ut vid tre av kommunens skolkök. Maten lagas vid kommunens kök för äldreomsorg. Beställning sker på minasidor.gagnef.se där det även finns mer information.
 • Flera initiativ för dig som behöver praktisk hjälp
  Utöver våra handlare och matställens tjänster kring livsmedel och lunchlådor finns nu flera andra initiativ. Bland annat har Svenska kyrkan och privatpersoner annonser i våra lokalblad om hjälp med t ex handling, uthämtning av mediciner med mera. Se separata annonser i Gagnefsbladet och Flodabladet.
 • Rapportera samhällsviktig verksamhet för vårdnadshavare
  Om Gagnefs kommun måste stänga förskola och fritids med anledning av Corona och efter regeringsbeslut, erbjuds endast vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten barnomsorg. Samhällsviktiga arbeten definieras av Regeringen via Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi behöver få in uppgift om vilka barn/vårdnadshavare som ett sådant beslut kan beröra. Du som vårdnadshavare behöver prata med din arbetsgivare och få klart om du berörs av samhällsviktig verksamhet. Använd därefter bifogad länk minasidor.gagnef.se/barnomsorg-corona, logga in med BankID och anmäl det i formuläret. Tack för din medverkan!
 • Konstaterad Coronasmitta på Älvuddens särskilda boende 7/4
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta inom äldreomsorgen på Älvuddens särskilda boende i Djurås. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-04-07 bekräftades provet vara positivt. Omsorgstagare, personal och lokaler har hanterats i enlighet med våra smittskyddsrutiner.
 • Dalatrafik ställer in bussturer
  Dalatrafik ställer in en del bussturer, främst i Borlänge, men även någon tur som berör Gagnefs kommun. Läs mer på Dalatrafiks webbplats.
 • Besöksförbud på äldreboenden
  Från och med onsdag 1 april råder besöksförbud på kommunens äldreboenden (ej LSS) i enlighet med regeringens beslut 30/3. Förbudet syftar till att minska risken för smittspridning. Enskilda undantag där det finns särskilda omständigheter prövas och beslutas av enhetschef.
 • Turistbyrån i Djurås stängd
  Från och med torsdag 2 april och tills vidare är Turistbyrån i Djurås stängd
 • Uppehåll i daglig verksamhet
  Från och med måndag 30 mars och tills vidare stängs den dagliga verksamheter inom LSS och daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin.
 • Vuxenutbildningen förändras
  Vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen i Gagnefs kommun kommer från onsdag 18/3 att bedrivas på distans, ej i grupp i skolans lokaler. Detta i enlighet med regeringens rekommendation idag tisdag 17/3. Kommunen har tagit beslut om att följa denna rekommendation. Beslutet berör ca 80 studerande och gäller följande verksamheter; SFI, Gymnasieskolans IM-program, Särskild utbildning för vuxna, Vård- och omsorg samt Grundläggande- och kommunal vuxenutbildning. Om du behöver mer information om hur verksamheten kommer organiseras, ta kontakt med rektor Johan Rombin 0241-15524.
 • Schoolsoft är informationskanalen
  Information till föräldrar om läget i skolan kommer alltid via Schoolsoft. Det förekommer ryktesspridning och falska meddelanden via andra sociala kanaler - dessa är inte kommunens officiella kanaler - tillförlitlig information kommer alltid via Schoolsoft.

 

Officiell myndighetsinformation om coronaviruset  

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om nytt coronavirus covid-19 

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset  

1177 Vårdguiden: Om Coronavirus covid-19 

Official government information on the corona virus 

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak. 

Public health agency of Sweden: Official information on the novel corona virus  

Public health agency of Sweden: FAQ about COVID-19 

Bakgrund 

Ett nytt coronavirus identifierades under januari månad 2020 i staden Wuhan, provinsen Hubei, Kina. Symtomen vid infektion med coronaviruset variera från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till allvarligare lunginflammation. 

Så hanterar Länsstyrelsen spridningen av coronaviruset  

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. 

Generella råd för att undvika smitta och smittspridning  

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Tomas Hellquist