Trygghetsvandring Djurås centrum 9 november

Inbjudan till boende i olika åldrar, representanter från kommunen, polismyndigheten, räddningstjänsten och olika intresseorganisationer till Trygghetsvandring i Djurås centrum. Tisdag 9 november kl. 17:30-19:30. Målet är att vi tillsammans ska fånga in så många perspektiv som möjligt under de två timmar som finns till förfogande. Trygghetsvandringen genomförs på initiativ av medborgare i Gagnefs kommun, och är en prioriteringspunkt i överenskommelsen mellan Gagnefs kommun och polisområdet.

Trygghetsvandringen inleds med en kort information om kvällen. Vi delar då in oss i grupper samt delar ut kartor över de tre områden som ska promeneras. Ni kan se kartorna på kommunens hemsida bostadsområdet Fagervägen, Djurås Torg och bostadsområdet bakom Coop, Djuråsskolan och bostadsområdet bakom skolan, Lindberghallen. En gruppledare finns till varje grupp som fotograferar och antecknar det som uppmärksammas av gruppen. Efter promenad och gemensam avslutning upprättas en åtgärdslista utifrån de problemområden och förbättringsidéer som identifierats. Den skickas sedan vidare till ansvariga politiker och tjänstemän.

Föranmälan!
Ange vid anmälan vilket av de tre områden du i första hand är intresserad av, kartorna finns på kommunens hemsida. Tillsammans gör vi Gagnefs kommun tryggare! Välkommen!

Anmäl dig senast 5 november via mejl till Rosa Flank, rosa.flank@gagnef.se Vid frågor ring: 0241–15512


Senast uppdaterad: 2021-11-02
Sidansvarig: Rosa Flank