Aktuell information om Coronaviruset

Information om coronaviruset - uppdaterad 28/9

Gagnefs kommun bevakar händelseutvecklingen löpande och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. På denna sida hittar du övergripande myndighetsinformation samt mer specifik information kring kommunens arbete och verksamheter. Observera att nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte om det inte anges.

Minska smittspridningen i din vardag

 • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk 
 • Testa dig om du haft symtom i minst 24 timmar
 • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad 
 • Tvätta händerna ofta
 • Visa omtanke och håll avstånd
Alla personer i Dalarna som har uppvisat symtom i minst 24 timmar uppmanas att boka tid för provtagning, detta gäller alla från 15 år och uppåt oavsett yrke eller bostadsort. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer.

 

Information på andra språk/other languages

Här finns länk till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. Läs mer här/Read more here

Lämna prov för Covid-19 (uppdaterad 14/9)

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symptom. Denna provtagning gäller virusprov (PCR) för att påvisa en pågående covid-19-infektion. För att boka tid för PCR-provtagning använder man sig av Region Dalarnas app Min Vård. Bokning kan göras på valfritt provtagningsställe i länet. Det går även ringa sin vårdcentral för tidbokning. Yngre barn med luftvägssymtom ska i första hand stanna hemma utan PCR-provtagning, detta då kapaciteten för provtagning är begränsad och yngre barn inte smittas lika ofta eller smittar andra lika enkelt som vuxna. Läs mer på Region Dalarna.

Viktigt hålla avstånd vid besök på äldreboenden (uppdaterad 29/6)

Vi vill påminna om viktigt av att hålla avstånd vid besök på våra särskilda boenden. Det är helt avgörande för att vi ska kunna skydda våra äldre men även för att minska smittspridningen. Läs mer här.

Information till riskgrupper (uppdaterad 27/5)

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Kommunens livsmedelsbutiker och matställen har olika former av handlingshjälp och hemkörning. Ta kontakt med de och be om hjälp. Social distansering handlar om att hålla avstånd, inte att helt undvika sociala kontakter, för de är viktiga. Om inte digitala kanaler är det du föredrar så kan du lösa det t ex genom att träffa andra utomhus, så länge du håller avstånd. Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Information till kommunens företag/företagare

För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset inför Gagnefs kommun en rad åtgärder. Läs mer här.

Information till kommunens hyresgäster

Gagnefs kommun som hyresvärd följer våra nationella myndigheters beslut och information för att minska spridningen av Coronavirus Covid-19. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. De är inte på jobbet om de är sjuka. Läs mer här vad som gäller för dig som hyresgäst.

Information till trossamfund

Här finns Corona-information till trossamfund på olika språk.

Information till vårdnadshavare

Det är många som frågar hur man ska förhålla sig till symtom och när man ska vara hemma med barn. Här kommer ett förtydligande från Region Dalarna.
Anders Lindblom, smittskyddsläkare, Region Dalarna:
"Det är allmäntillståndet som avgör om barn kan vara i förskola, skola eller fritids. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn."

Aktuell information om kommunens verksamheter

 • Särskilda boenden fortsätter följa Regionens smittskyddsenhet gällande besök på särskilda boenden (200928)
  På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 i länet kommer särskilda boenden i Gagnefs kommun inte öppna för besökare 1 oktober, kommunen följer därmed Region Dalarnas smittskyddsenhets riktlinjer. Ansvariga i kommunen bevakar smittspridning och risker. Riskanalyser utifrån rådande läge och rekommendationer från smittskydd kommer att göras varje vecka och utgöra beslut för när besöksförbud kommer att hävas. Möjligheten att besöka anhöriga utomhus kvarstår enligt gällande rutiner.
 • Smittläget i mitten av juli (200714)
  I dag torsdag 14 juli är det stabilt i våra verksamheter/boenden med inga konstaterat smittade. Detta läge kan ändras från en dag till en annan då det fortfarande är en allmän smittspridning i landet. Trots det relativa lugnet i våra verksamheter för dagen håller vi en hög beredskap och är beredda på smittan kan ta fart igen. Inte minst med tanke på att det just nu är många besökare i länet är det mycket viktigt att vi fortsätter att hålla i och hålla ut i de rekommendationer som finns.
 • Besök på äldreboenden utomhus (200602)
  Vi går nu mot varmare tider. Inom vård och omsorg har vi därför skapat möjligheter för besök på våra särskilda boenden utomhus. En förutsättning för att detta ska fungera är att besökare är friska och att social distansering hålls även utomhus.
 • Konstaterad Coronasmitta på Solgårdens demensboende (200511)
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta på Solgårdens demensboende i Gagnefs kyrkby. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-05-07 bekräftades provet vara positivt. Omsorgstagare, personal och lokaler har hanterats i enlighet med våra smittskyddsrutiner.
 • Lunchlådor till gymnasieelever (200507)
  Med början den 4/5 kan gymnasieelever skrivna i kommunen beställa lunchlådor som hämtas ut vid tre av kommunens skolkök. Maten lagas vid kommunens kök för äldreomsorg. Beställning sker på minasidor.gagnef.se där det även finns mer information.
 • Flera initiativ för dig som behöver praktisk hjälp
  Utöver våra handlare och matställens tjänster kring livsmedel och lunchlådor finns nu flera andra initiativ. Bland annat har Svenska kyrkan och privatpersoner annonser i våra lokalblad om hjälp med t ex handling, uthämtning av mediciner med mera. Se separata annonser i Gagnefsbladet och Flodabladet
 • Rapportera samhällsviktig verskamhet för vårdnadshavare
  Om Gagnefs kommun måste stänga förskola och fritids med anledning av Corona och efter regeringsbeslut, erbjuds endast vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten barnomsorg. Samhällsviktiga arbeten definieras av Regeringen via Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi behöver få in uppgift om vilka barn/vårdnadshavare som ett sådant beslut kan beröra. Du som vårdnadshavare behöver prata med din arbetsgivare och få klart om du berörs av samhällsviktig verksamhet. Använd därefter bifogad länk https://minasidor.gagnef.se/barnomsorg-corona, logga in med BankID och anmäl det i formuläret. Tack för din medverkan!
 • Konstaterad Coronasmitta på Älvuddens särskilda boende 7/4
  Gagnefs kommun har konstaterat Coronasmitta inom äldreomsorgen på Älvuddens särskilda boende i Djurås. Efter misstanke om smitta genomfördes provtagning och 2020-04-07 bekräftades provet vara positivt. Omsorgstagare, personal och lokaler har hanterats i enlighet med våra smittskyddsrutiner.
 • Dalatrafik ställer in bussturer
  Dalatrafik ställer in en del bussturer, främst i Borlänge, men även någon tur som berör Gagnefs kommun. Läs mer på Dalatrafiks webbplats.
 • Kommunfullmäktige 27/4 på distans
  Fullmäktiges möte den 27/4 kommer att genomföras på distans. Mer information om mötet kommer på vår startsida närmare mötesdatum.
 • Besöksförbud på äldreboenden
  Från och med onsdag 1 april råder besöksförbud på kommunens äldreboenden (ej LSS) i enlighet med regeringens beslut 30/3. Förbudet syftar till att minska risken för smittspridning. Enskilda undantag där det finns särskilda omständigheter prövas och beslutas av enhetschef.
 • Turistbyrån i Djurås stängd
  Från och med torsdag 2 april och tills vidare är Turistbyrån i Djurås stängd
 • Uppehåll i daglig verksamhet
  Från och med måndag 30 mars och tills vidare stängs den dagliga verksamheter inom LSS och daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin.
 • Vuxenutbildningen förändras
  Vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen i Gagnefs kommun kommer från onsdag 18/3 att bedrivas på distans, ej i grupp i skolans lokaler. Detta i enlighet med regeringens rekommendation idag tisdag 17/3. Kommunen har tagit beslut om att följa denna rekommendation. Beslutet berör ca 80 studerande och gäller följande verksamheter; SFI, Gymnasieskolans IM-program, Särskild utbildning för vuxna, Vård- och omsorg samt Grundläggande- och kommunal vuxenutbildning. Om du behöver mer information om hur verksamheten kommer organiseras, ta kontakt med rektor Johan Rombin 0241-15524.
 • Schoolsoft är informationskanalen 
  Information till föräldrar om läget i skolan kommer alltid via Schoolsoft. Det förekommer ryktesspridning och falska meddelanden via andra sociala kanaler - dessa är inte kommunens officiella kanaler - tillförlitlig information kommer alltid via Schoolsoft.

 

Officiell myndighetsinformation om coronaviruset  

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om nytt coronavirus covid-19 

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset  

1177 Vårdguiden: Om Coronavirus covid-19 

Official government information on the corona virus 

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak. 

Public health agency of Sweden: Official information on the novel corona virus  

Public health agency of Sweden: FAQ about COVID-19 

Bakgrund 

Ett nytt coronavirus identifierades under januari månad 2020 i staden Wuhan, provinsen Hubei, Kina. Symtomen vid infektion med coronaviruset variera från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till allvarligare lunginflammation. 

Så hanterar Länsstyrelsen spridningen av coronaviruset  

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. 

Generella råd för att undvika smitta och smittspridning  

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 


Senast uppdaterad: 2020-09-28
Sidansvarig: Tomas Hellquist