Algblomning i Nässjön

Algblomningen är fortsatt kraftig i Nässjön

Den 18/7 var siktdjupet bara ca 55 cm och om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Det går inte att säga hur länge algblomningen kommer att pågå, men undvik kontakt med vattnet så länge blomningen är kraftig. Låt inte heller små barn och djur få i sig vatten under en månad efter att blomningen har avklingat för att vara på den säkra sidan.

Det finns inte något som kan göras åt situationen just nu, men miljö- och byggförvaltningen har bjudit in Länsstyrelsens vattenvårdsexperter för ett möte om problemen med Nässjön och andra näringsrika lokor i området, efter semestern. 

Information om algblomning

Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten.

Algblomningar kan uppträda i alla sorters vatten. De förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag såväl inom Sverige som utomlands. Skadliga algblomningar kan förekomma i alla dessa miljöer.

Den synliga delen av algblomningen kan vara mycket kortvarig eller hålla på i flera veckor. Det gäller bl.a. för flera cyanobakterier. Blomningstiden beror bl.a. på väderutveckling och vilken art det rör sig om. Varmt och lugnt sommarväder gynnar blomning av cyanobakterier medan blåsigt väder oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna.

Hur länge en blomning håller på beror även på tillgången på näring. Goda näringsförhållanden är en grundförutsättning för blomning. Vädret påverkar också utvecklingen och spelar stor roll för om en blomning kommer att uppstå och/eller avbrytas.

Undvik att bada när vattnet ser "läskigt" ut, dvs. när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Husdjur och vilda djur är de grupper som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. 

Så här skriver Havs- och vattenmyndigheten

"Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp, genom att tex. ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten."

Broschyr om algblomning

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

 


Senast uppdaterad: 2019-07-19
Sidansvarig: Sofia Nyberg