Cisternägare

Cisterner (villatankar, farmartankar, industricisterner med mera), som rymmer mer än 1 m3, eller mer än 250 liter inom vattenskyddsområde, omfattas av "Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor" (NFS 2017:5).

 

I föreskrifterna står att alla periodiska kontroller som utförts sedan 1/7 2018 ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen. Skicka med post till Miljö- och bygg, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller scanna och skicka med epost till miljo.byggnads@gagnef.se

Nyinstallation av cisterner ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

 

Läs mer


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Sofia Nyberg