Esttjärn - uppdatering 2020-08-07

2020-08-07

Vattenprovet från i onsdags från badet i Östtjärna har analyserats. Det fick bedömningen tjänligt

 

_________________________________________________________________________________________________

2020-07-31

Provet på vattnet som togs vid badplatsen i Östtjärna fick tjänligt med anmärkning

Provet från Nordåker fick bedömningen tjänligt 

Vi kommer att ta ett nytt prov vid badplatsen i Östtjärna nästa vecka. 

 Läs mer på webbsidan om badvattenprovtagning. 

_________________________________________________________________________________________________

2020-07-30

Nya badvattenprov togs vid badplatserna i Östtjärna och Nordåker den 29/7. Resultat kommer här så snart vi får dem från labbet. 

Läs mer på ny webbsida med mer information om Esttjärn 

___________________________________________________________

2020-07-24

Nytt prov 22/7 i Esttjärn (Östtjärna och Nordåker)

I onsdags togs badvattenprover vid badplatserna i Östtjärna och Nordåker. Båda proven fick bedömningen tjänligt!

Det betyder att det inte är någon fara att bada. 

 

__________________________________________________________________________________________________

2020-07-17

Tyvärr blev det senaste vattenprovet i Esttjärn bedömningen OTJÄNLIGT.

Halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet har analyserats och det var halten intestinala enterococker som låg över gränsen. 

Så höga halter i badvattnet är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Vi avråder därför från bad och kommer att ta ett nytt prov på onsdag 22/7 och återkommer med ny information så snart vi har svar på den analysen. 

Läs mer på webbsidan om badvattenprovtagning. 

 


Senast uppdaterad: 2021-01-11
Sidansvarig: Sofia Nyberg