Europa minskar avfallet-veckan 2019, 16–24/11

”Under vecka 47 är det Europa minskar avfallet-veckan, i år med fokus på hållbar konsumtion av textilier. ”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Projektet betonar vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Årets tema är Utbildning och kommunikation kring att minska avfallet. Dala Vatten och Avfall har tillsammans med sina fyra kommuner Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro valt att fokusera på hållbar konsumtion av textilier genom att sprida kampanjen #textilsmart. Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018–2022) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

Målet är att #textilsmart ska inspirera till att göra medvetna val kring kläder och textil vilket bidrar till en mer hållbar planet.

Kom ihåg att du som konsument kan göra skillnad. Små medvetna val i vardagen bidrar till en mer hållbar planet.”

Läs mer på Dala Vatten och Avfalls hemsida

Textilsmart

 


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Sofia Nyberg