Information från Dala Vatten och Avfall

Oroliga fastighetsägare har hört av sig till oss på Dala Vatten och Avfall, när de fått telefonsamtal eller besök av folk som ber om att få komma in i huset och filma deras avloppsledningar. Enligt uppgift erbjuder företagen fastighetsägare en kostnadsfri koll av avloppet för att kontrollera eventuellt behov av underhållsåtgärd, vilket i sin tur är en tjänst som kostar.
Dala Vatten och Avfall ansvarar för det kommunala ledningsnätet ute i gatan, medan fastighetsägaren ansvarar för servisledningar in till fastigheten och avloppsrören inne i huset.
Företagen hänvisar till att de gör det i samarbete med Dala Vatten och Avfall alt. kommunen. Vi dementerar att sådant samarbete sker. Det är fastighetsägaren själv som avgör om man vill köpa dessa tjänster.

Länk till kundservice Dala Vatten och Avfall


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark