Miljöalmanackan

Varför slutar vi med miljöalmanackan och vad gör vi istället?
Miljöalmanackan har varit en dyr produkt både att producera samt distribuera och allt fler använder idag digitala kanaler för informationshämtning .
Dala Vatten och Avfall AB är ett icke vinstdrivande hållbarhetsföretag, väljer vi att lägga ner miljöalmanackan. Under våren 2017 har vi lanserat en ny webbplats som fungerar bra på alla typer av digitala enheter.

Effekterna på miljön och kostnaderna:
Informationsbladet har mindre miljöpåverkan än miljöalmanackan, konkret så sparar vi över en halv miljon A4-papper. Informationsbladet trycks i 35.000 ex och vi trycker på miljömärkt papper.
Kostnaden för produktion samt distribution minskar till hälften.
Dessutom har delar av informationen ibland blivit inaktuell så snart miljöalmanackan satts i tryck. Varvid vi behövt skicka ut rättat material i efterhand några gånger.

Informationsblad ersätter almanackan
Mellan den 16:e till den 20:e december levererar vi i år hämtningsscheman och öppettider i ett informationsblad till kunderna via SDR eller direktutskick om de inte bor i vår kommun permanent.
I detta informationsblad försöker vi medvetet få läsarna att vända sig till vår webbplats.
Informationsbladet skickas ut till alla kunder och kommer finnas tillgängligt på de platser där miljöalmanackan tidigare funnits

Allmänt om internetutvecklingen

Informationsblad


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer