Förberedelser inför årets vårflod

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år. I kommunen har förberedelsearbetet för en stor vårflod pågått under en längre tid. Du kan läsa mer på vår webb om hur du kan förbereda dig. Mer information finns också på Länsstyrelsens webbplats.


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Johan Perjons