Sammanställning från Ungdomsforum 16 april 2019

En planeringsgrupp med 5 ungdomar och ungdomssamordnaren träffades tre gånger innan forumet. Ungdomarna som var med och planerade är representanter från elevråden på högstadieskolorna. Ungdomarna ville lyfta frågan kring grooming, de bestämde sig för att visa en film och att de själva vill presentera och prata kring ämnet. Läs mer om hur forumet genomfördes och om vad som diskuterades kring borden.


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Rosa Flank