Trygghetsvandring i Mockfjärd

Härmed inbjuds kommuninvånare i olika åldrar, representanter från kommunen, polismyndigheten, räddningstjänsten och olika intresseorganisationer till Trygghetsvandring i Gagnefs Kommun. Målet är att vi tillsammans ska fånga in så många perspektiv som möjligt under de två timmar som finns till förfogande.

Onsdag 28 augusti kl. 18-21

Trygghetsvandringen genomförs på initiativ av medborgare i Gagnefs kommun, och är en prioriteringspunkt i överenskommelsen mellan Gagnefs kommun och polisområdet.

Trygghetsvandringen inleds med en kort information om kvällen. Vi delar då in oss i grupper samt delar ut kartor över de tre områden som ska promeneras. En grupp vid Mockfjärdsskolan/Nordanbyn, Högsveden samt Heden/Centrum. Efter promenad och gemensam avslutningsdiskussion upprättas en åtgärdslista utifrån de problemområden och förbättringsidéer som identifierats. Den skickas sedan vidare till ansvariga politiker och tjänstemän.

Mer information, inklusive kartmaterial, finns på www.Gagnef.se/trygghetsvandring. Ange vid anmälan vilket av de tre områdena du i första hand är intresserad av. (se kartor på hemsidan) Vid väldigt stort intresse kan det bli aktuellt med fler tillfällen.

Tillsammans gör vi Gagnefs kommun tryggare! Anmäl via mejl till Rosa Flank, rosa.flank@gagnef.se Har du frågor kan du ringa Rosa Tel: 0241-15512


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Tomas Hellquist