Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2020

 20 januari, 9 mars, 27 april, 15 juni, 28 september, 9 november, 14 december.

 

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1. förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt

  2. laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll 

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-06-23

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum   2020-06-23 
Justerade paragrafer       § 30 - § 43 
Datum när anslaget publiceras   2020-06-26 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-07-20 
Förvaringsplats för protokollet    Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-06-17

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-06-17 
Justerade paragrafer      § 9 
Datum när anslaget publiceras       2020-06-25 
Datum när anslaget avpubliceras       2020-06-17 
Förvaringsplats för protokollet          Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden  
Sammanträdesdatum    2020-06-17 
Justerade paragrafer     § 41 - § 57 
Datum när anslaget publiceras      2020-06-25 
Datum när anslaget avpubliceras      2020-07-17 
Förvaringsplats för protokollet         Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-06-17

Beslutsinstans    Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sammanträdesdatum   2020-06-17 
Justerade paragrafer    § 12 
Datum när anslaget publiceras     2020-06-24 
Datum när anslaget avpubliceras     2020-07-17 
Förvaringsplats för protokollet        Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun 

 

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2020-06-18

Beslutsinstans   Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-06-18 
Justerade paragrafer   § 29 - § 34 
Datum när anslaget publiceras    2020-06-18 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-07-10 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-18

Beslutsinstans   Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-06-18 
Justerade paragrafer         § 26 - § 28 
Datum när anslaget publiceras   2020-06-18 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-07-10 
Förvaringsplats för protokollet         Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktige 2020-06-15

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2020-06-15 
Justerade paragrafer        § 73 - § 105 
Datum när anslaget publiceras        2020-06-18 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-07-10 
Förvaringsplats för protokollet        Kommunkontoret Djurås 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-17

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden  
Sammanträdesdatum   2020-06-17 
Justerade paragrafer       § 40 
Datum när anslaget publiceras       2020-06-18 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-07-10 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-05-28

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sammanträdesdatum   2020-05-28 
Justerade paragrafer      § 6 - § 10 
Datum när anslaget publiceras      2020-06-17 
Datum när anslaget avpubliceras       2020-07-10 
Förvaringsplats för protokollet      Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-16

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-06-16 
Justerade paragrafer     § 25 - § 31 
Datum när anslaget publiceras     2020-06-17 
Datum när anslaget avpubliceras      2020-07-09 
Förvaringsplats för protokollet     Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-06-16

Beslutsinstans   Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-06-16 
Justerade paragrafer     § 15 
Datum när anslaget publiceras     2020-06-17 
Datum när anslaget avpubliceras      2020-07-09 
Förvaringsplats för protokollet     Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2020-06-09

Beslutsinstans   Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum  2020-06-09 
Justerade paragrafer    § 97 - § 103 
Datum när anslaget publiceras    2020-06-12 
Datum när anslaget avpubliceras     2020-07-04 
Förvaringsplats för protokollet    Socialförvaltningen, Falu kommun 

 

 

Aktförvaring

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-06-29
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se