Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2019

 11 mars, 29 april, 10 juni, 30 september, 4 november, 9 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-19

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-06-19
Justerade paragrafer § 64 - § 82
Datum när anslaget publiceras 2019-06-25
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-17 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-06-20

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-06-20
Justerade paragrafer § 29 - § 33
Datum när anslaget publiceras 2019-06-25 
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-17
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-06-17

Beslutsinstans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2019-06-17
Justerade paragrafer § 20 - § 20
Datum när anslaget publiceras 2019-06-19
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-11
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-17

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2019-06-17 
Justerade paragrafer  § 27 - § 28
Datum när anslaget publiceras 2019-06-18
Datum när anslaget avpubliceras  2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Plankommittén 2019-06-11

Beslutsinstans  Plankommittén
Sammanträdesdatum 2019-06-11
Justerade paragrafer § 9 - § 10
Datum när anslaget publiceras 2019-06-18
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunfullmäktige 2019-06-10

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-06-10
Justerade paragrafer  § 62 - § 95
Datum när anslaget publiceras 2019-06-18
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunfullmäktige 2019-06-10 § 70

Uppdaterad föreskrift om frister och rengöring (sotning) (KS/2019:171)

 

 

Beslutsinstans Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum 2019-06-11
Justerade paragrafer § 33 - § 40
Datum när anslaget publiceras 2019-06-15
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-07 
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Falun

 

Kommunstyrelsen 2019-06-10

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2019-06-10 
Justerade paragrafer  § 100 - § 101 
Datum när anslaget publiceras  2019-06-14 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-07-08 
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-06-04

Beslutsinstans Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum 2019-06-04
Justerade paragrafer § 1
Datum när anslaget publiceras 2019-06-10
Datum när anslaget avpubliceras 2019-07-02
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-06-05

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-06-05 
Justerade paragrafer  § 1 
Datum när anslaget publiceras  2019-06-05 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-06-27 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-05-16

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Sammanträdesdatum 2019-05-31
Justerade paragrafer  
Datum när anslaget publiceras 2019-05-31
Datum när anslaget avpubliceras  
Förvaringsplats för protokollet Regionhuset, Vasagatan 27, Falun och www.regiondalarna.se

 

 

       

 

   

 


Senast uppdaterad: 2019-06-26
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se