Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2020

20 januari, 9 mars, 27 april, 15 juni, 28 september, 9 november, 14 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

1. förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

2. laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

Anslagsbevis

 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-06

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-04-06 
Justerade paragrafer  § 16 - § 20 
Datum när anslaget publiceras   2020-04-07 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-04-29 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensam nämnd för upphandling 2020-03-19

Beslutsinstans  Gemensam nämnd för upphandling 
Sammanträdesdatum  2020-03-19
Justerade paragrafer § 12 - § 13
Datum när anslaget publiceras  2020-03-31
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-27
Förvaringsplats för protokollet Administration och service, Stadshuset, Ludvika

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-03-05

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-03-05
Justerade paragrafer § 5 - § 6
Datum när anslaget publiceras 2020-03-30
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-22 
Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Vasagatan, Falun

 

Krisledningsnämnden 2020-03-20

Beslutsinstans Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-20
Justerade paragrafer § 1
Datum när anslaget publiceras  2020-03-30
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-21
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-03-24

Beslutsinstans Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2020-03-24
Justerade paragrafer § 12 - § 17
Datum när anslaget publiceras 2020-03-30 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-21
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsen 2020-03-20

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2020-03-20
Justerade paragrafer § 40 - § 52
Datum när anslaget publiceras 2020-03-30
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-21 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-24

Beslutsinstans Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum  2020-03-24
Justerade paragrafer § 6 - § 11
Datum när anslaget publiceras 2020-03-25
Datum när anslaget avpubliceras  2020-04-16
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-19

Beslutsinstans Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-19
Justerade paragrafer § 9 - § 20
Datum när anslaget publiceras 2020-03-24
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-17
Justerade paragrafer  § 18 - § 36
Datum när anslaget publiceras  2020-03-24
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-15 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämnden 2020-03-16

Beslutsinstans Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-16
Justerade paragrafer § 15 - § 33 
Datum när anslaget publiceras 2020-03-23
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-18

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-03-18
Justerade paragrafer § 11 - § 22 
Datum när anslaget publiceras 2020-03-23
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-12

Beslutsinstans  Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-03-12
Justerade paragrafer § 19 
Datum när anslaget publiceras 2020-03-17 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-08
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunfullmäktige 2020-03-09

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2020-03-09
Justerade paragrafer § 18 - § 50 
Datum när anslaget publiceras 2020-03-17 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-04-08
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

   

Aktförvaring

  Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till täktverksamhet Björbo 22:10 och Forsgärdet 16:22

  


Senast uppdaterad: 2020-04-07
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se