Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2019

 11 mars, 29 april, 10 juni, 30 september, 4 november, 9 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

 

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2019-12-09

Beslutsinstans Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2019-12-09 
Sammanträdesdatum 2019-12-09
Justerade paragrafer  § 92
Datum när anslaget publiceras 2019-12-10 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-01-02
Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-09

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2019-12-09
Justerade paragrafer § 44
Datum när anslaget publiceras 2019-12-10 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-01-02 
Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret Djurås

 

POLSAM 2019-11-25

Beslutsinstans  POLSAM 
Sammanträdesdatum  2019-11-25 
Justerade paragrafer § 1 - § 2 
Datum när anslaget publiceras 2019-12-10
Datum när anslaget avpubliceras 2020-01-02 
Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Djurås 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019-12-10

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2019-12-09
Justerade paragrafer  § 56
Datum när anslaget publiceras  2019-12-10 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-01-02
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2019-11-21

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-11-21 
Justerade paragrafer  § 23 
Datum när anslaget publiceras  2019-12-09 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-01-02 
Förvaringsplats för protokoll  Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun 

 

Gemensam nämnd för upphandling 2019-11-18

Beslutsinstans  Gemensam nämnd för upphandling 
Sammanträdesdatum   2019-11-18 
Justerade paragrafer   § 25 - § 32 
Datum när anslaget publiceras  2019-12-05 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-01-04 
Förvaringsplats för protokoll  Kanslienheten stadshuset 

 

Språktolknämnden i Dalarna 2019-11-28

Beslutsinstans  Språknämnden i Dalarna
Sammanträdesdatum  2019-11-28 
Justerade paragrafer  § 26 - § 33
Datum när anslaget publiceras  2019-12-03
Datum när anslaget avpubliceras 2019-12-28
Förvaringsplats för protokoll Gamla stadshuset, Borlänge 

 

Kommunstyrelsen 2019-11-26

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2019-11-26 
Justerade paragrafer § 152 - § 182
Datum när anslaget publiceras 2019-11-29
Datum när anslaget avpubliceras 2019-12-23 
Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret Djurås

 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-21

Beslutsinstans Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-11-21
Justerade paragrafer  § 64 - § 80
Datum när anslaget publiceras  2019-11-27 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-19
Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämnden 2019-11-18

Beslutsinstans   Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-11-18 
Justerade paragrafer   § 69 - § 78 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-25 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-17 
Förvaringsplats för protokoll  Kommunkontoret Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-11-19 
Justerade paragrafer   § 92 - § 109 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-22 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-16 
Förvaringsplats för protokoll   Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2019-11-18

Beslutsinstans Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-11-18 
Justerade paragrafer  § 68
Datum när anslaget publiceras  2019-11-19
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-11 
Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret Djurås

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-10-31

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sammanträdesdatum  2019-10-31
Justerade paragrafer § 43 - § 49
Datum när anslaget publiceras 2019-11-18
Datum när anslaget avpubliceras 2019-12-10 
Förvaringsplats för protokoll   Dalarnas Hjälpmedelscenter, Borlänge

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-19

Beslutsinstans   Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-11-13 
Justerade paragrafer  § 115 - § 127
Datum när anslaget publiceras 2019-11-19
Datum när anslaget avpubliceras 2019-12-11 
Förvaringsplats för protokoll   Kommunkontoret Djurås

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2019-11-12

Beslutsinstans  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel  
Sammanträdesdatum 2019-11-12
Justerade paragrafer  § 66 - § 99
Datum när anslaget publiceras  2019-11-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-09 
Förvaringsplats för protokoll  Socialförvaltningen i Falun 

   

        

 


Senast uppdaterad: 2019-12-10
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se