Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2020

 20 januari, 9 mars, 27 april, 15 juni, 28 september, 9 november, 14 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1. förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt

  2. laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll  

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras

 

Anslagsbevis

 

Kommunstyrelsen 2021-03-26

Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-26
Justerade paragrafer § 41 - § 67
Datum när anslaget publiceras 2021-04-06
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-03-30

Beslutsinstans Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum 2021-03-30
Justerade paragrafer § 15 - § 19
Datum när anslaget publiceras 2021-04-06
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-30

Beslutsinstans Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum 2021-03-30
Justerade paragrafer § 4 - § 7
Datum när anslaget publiceras 2021-04-06
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Överförmyndare i samverkan 2021-03-31

Beslutsinstans Överförmyndare i samverkan
Sammanträdesdatum 2021-03-31
Justerade paragrafer § 18 - § 32
Datum när anslaget publiceras 2021-04-06
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet Tenoren, Humanistgatan 2b

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-24

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-24
Justerade paragrafer § 14 - § 37
Datum när anslaget publiceras 2021-04-01
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-23
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämnden 2021-03-22

Beslutsinstans Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-22
Justerade paragrafer § 12 - § 24
Datum när anslaget publiceras 2021-03-30
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-21
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-23
Justerade paragrafer § 21 - § 38
Datum när anslaget publiceras 2021-03-29
Datum när anslaget avpubliceras 2021-04-20
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 
  

 


Senast uppdaterad: 2021-04-08
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se