Ensamkommande flyktingbarn (EKB)

EKB-verksamheten i Gagnef består av ett Stödboende för de ungdomar som bedöms vara redo att successivt börja klara sin egen livsföring.

Stödboendets personal har sin bas i Mockfjärd, där ett antal rum finns tillgängliga. Inom stödboendets verksamhet ingår även några lägenheter belägna runt om i kommunen, vilka fungerar som utslusslägenheter för de ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) och fyllt 18 år.

Kontakt

Enhetschef Stödboende
Torben Stenberg
Telefon: 0241-152 51
E-post: torben.stenberg@gagnef.se

Stödboendet
Telefon: 0241-251 03