Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

• Fråga om sina rättigheter
• Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

Tel: 020-120 06 06
Mail: beratta@ivo.se

 


Senast uppdaterad: 2019-11-18
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius