Ansöka om stöd

Du som har en funktionsnedsättning och/eller är äldre, och är i behov av hjälp eller stöd, kan ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Du kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 


Senast uppdaterad: 2019-11-12
Sidansvarig: Maria Eriksson