LOVIS

Socialtjänsten i Gagnefs kommun bedriver sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med primärvården och öppenvårdspsykiatrin vid vårdcentralen i Gagnef kring riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Det finns ett lokalt vårdprogram (LOVIS) framtaget och en grupp bestående av socialsekreterare, öppenvårdsbehandlare, psykiatrisjuksköterska, livsstilssjuksköterska och sjuksköterska som träffas regelbundet. Syftet med gruppen är att förbättra omhändertagandet av kommuninvånare och öka tillgängligheten för de med riskbruk, skadligt bruk- och beroendeproblematik och deras anhöriga.

Gruppen arbetar lokalt utifrån de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

Det går även att ringa till livsstilssjuksköterska Eva Nyåkers på vårdcentralen i Gagnef för information och rådgivning gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende.


Senast uppdaterad: 2021-03-31
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

LOVIS, Livsstilssjuksköterska
Eva Nyåkers
Telefon: 0241-49 85 22

Telefontid

Mån-Tors 08.00-08.45