Tillgänglighetsredogörelse för gagnef.se 

Gagnefs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur gagnef.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du meddela oss via vår e-tjänst. 

Vi erbjuder även andra sätt att kontakta kommunen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De kända delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot. En webbplats bör följa vald kodstandard fullt ut för att fungera för så många som möjligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem avseende webbplatsens funktionalitet senast den 31 januari 2021. Vissa PDF-dokument kommer det dock vara svårt att kunna tillgänglighetsanpassa i efterhand. 

Problem vid användning utan synförmåga 

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. 
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. 
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare. 
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument. 

Innehåll som inte omfattas av lagen 

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men det undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service: 

  • Dokument som är publicerade före 23 september 2018 (förutsatt att det inte är det enda sättet för en användare av den digitala tjänsten att uträtta ett administrativt ärende, t.ex. genom att fylla i en blankett). 
  • Filmer publicerade före 23 september 2020, som ej är aktuella längre. 

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning (intern testning) av gagnef.se.

Senaste bedömningen gjordes 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senaste den 19 oktober 2020.


Senast uppdaterad: 2020-10-19
Sidansvarig: Stefan Eriksson