Avgift och inkomst

Gagnefs kommun tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Avgiften baseras på den totala bruttoinkomsten i hushållet samt antalet barn som är placerade. Om du har en sambo/make/maka som inte är vårdnadshavare till barnet måste även deras inkomster redovisas.

När avgiften beräknas tar vi inte hänsyn till tillfälliga förändringar till följd av helgdagar, semestrar, lov eller andra ledigheter. Däremot kan avgiften ändras om familjens inkomst minskar eller ökar. Var därför noga med att omedelbart anmäla sådana förändringar.

Den nya avgiften börjar gälla från och med nästkommande månad efter att ändringen har gjorts. Uppgifter om inkomst uppdateras minst en gång per år. Om begärd inkomstuppgift inte lämnas inom angiven tid debiteras högsta avgift.

Från och med augusti det år barnet fyller 3 år minskas avgiften automatiskt enligt reglerna för allmän förskola. Vi erbjuder e-faktura för alla fakturor till privatpersoner. Anmälan kan göras via din internetbank.

Du lämnar inkomstuppgift via e-tjänsten Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola.

För att använda e-tjänsten behöver du en giltig e-legitimation (BankID). Om du inte har e-legitimation finns en motsvarande blankett för utskrift på vår webbplats Barn och Utbildning.

Avgiftsgrundande inkomster

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inkluderar lön och andra ersättningar före skatt i samband med anställning, föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning samt vårdbidrag för vård och tillsyn. Däremot räknas inte försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiemedel från CSN eller underhållsbidrag som avgiftsgrundande inkomst.

Avgift för 2024. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 56 250 kr/mån.

Förskola/pedagogisk omsorg                         

Antal barn Avgiftstak  Dock högst
Barn 1 3 % 1 688  kr
Barn 2 2 % 1 125  kr
Barn 3 1 % 563 kr

Fritidshem

Antal barn Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 1 125 kr
Barn 2 1 % 563 kr
Barn 3 1 % 563 kr

Avgiften betalas under 12 månader per år. Barn 4 eller fler: Avgiftsfritt