Riksdag, region och kommun

Vart fjärde år andra söndagen i september är det val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

Sverige styrs genom stat, regioner och kommuner

Den politiska makten är uppdelad på många i Sverige. Det är vi medborgare som bestämmer vilka politiker som ska styra Sverige. Det gör vi genom att rösta på politiker:

  • På lokal nivå – i kommunen
  • På regional nivå – i regionen
  • På nationell nivå – i riksdagen

Politikerna i riksdagen beslutar om sådant som handlar om hela landet. Sverige är också uppdelat i 21 regioner och 290 kommuner. Politikerna i regionerna och kommunerna beslutar om sådant där vi bor. I Europaparlamentet beslutar de om sådant som gäller i hela EU.

Riksdagen bestämmer om lagarna i Sverige

Det är regeringen som styr landet på nationell nivå. Det sker genom att regeringen ser till att riksdagens beslut genomförs. Regeringen kan också föreslå nya lagar eller lagändringar. Riksdagen röstar ja eller nej till regeringens förslag. Riksdagen fattar beslut som gäller i hela landet.

I riksdagen bestämmer man också om statens inkomster och utgifter. Statens pengar används bland annat till universitet och högskolor, polisen och barnbidrag.

Riksdagen och regeringen är en del av det som kallas för staten.

Regionerna ansvarar för sjukvården

Det finns 21 regioner i Sverige. Regionernas viktigaste uppgift är att sköta vården. De sköter sjukvård, hälsovård och tandvård. De ansvarar även för att det finns kollektivtrafik som bussar, spårvagnar och tunnelbana.

Regionerna styrs av politiker som vi medborgare röstar fram i regionvalet. Beslut om hur regionen ska styras sker i regionfullmäktige.

Kommunerna sköter bland annat skola, barnomsorg och äldreomsorg

Sverige är också indelat i 290 kommuner. Det finns stora kommuner och små kommuner. Den största kommunen är Stockholms kommun. Där bor det nästan en miljon människor. Den minsta kommunen är Bjurholms kommun. Där bor det mindre än 3000 människor. I Gagnefs kommun bor det ca 10 500 människor.

Kommunerna ansvarar för mycket av den service som finns där du bor. Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten när du spolar i kranen hemma och att det finns skolor för barnen. Kommunen ser också till att gamla och sjuka kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.

Kommunerna styrs av politiker som vi invånare har röstat fram i kommunvalet. Beslut om hur kommunen ska styras sker i kommunfullmäktige.

Kommunerna och regionerna får pengar via skatten

Kommunerna och regionerna behöver pengar för att kunna driva sina verksamheter. Därför betalar vi skatt. Skatten står för den största delen av regionernas och kommunernas intäkter. Intäkterna består också av statsbidrag och avgifter på tjänster.

Pengarna används till skola, sjukhus, vägar och annat. De invånare som har en inkomst betalar skatt i kommunen där de bor.

Kommunerna och regionerna bestämmer själva hur hög skatten ska vara. Det är en del av det som kallas självstyre.

För mer information

Valmyndigheten är ansvarig myndighet för val i Sverige. På Valmyndighetens webbplats val.se kan du läsa om det svenska valsystemet, rösträtt och mycket mer.