Din hemberedskap

Den enskildes krisberedskap innebär att förbereda sig så långt det är möjligt för att hantera konsekvenser av samhällskriser. Det kan betyda att du ska säkrar din tillgångar på mat, vatten, värme och information.

Mental krisberedskap

Framför allt handlar den enskildes krisberedskap om en mental beredskap.

Det innebär insikt om att:

  • Samhällskriser som påverkar stora delar av samhället också kan drabba dig och dina närstående.
  • Om jag förbereder mig har jag större möjlighet att påverka min egen och andras säkerhet
  • Den viktigaste tillgången vid en samhällskris är andra människor och att vi alla måste hjälpas åt.

Beredskap för upp till en vecka

En inriktning för din krishanteringsförmåga är att klara dina egna basfunktioner i upp till en vecka om det sker en omfattande samhällsstörning eller krissituation.

Hemberedskap

Hemberedskap är den beredskap som du kan ha i din bostad i form av till exempel mat- och vattenreserver, mediciner, husdjursmat och annat som utgår ifrån varje enskilt hushålls unika behov. Möjligheten att ta till sig information och nyheter om en pågående samhällskris ingår också i hemberedskap. Se Om krisen kommer för mer information.

Länkar